4.790.000 

AVAILABILITY: In stock

4.790.000 

– Socket: AM4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 2
– Tốc độ xử lý: 3.6 GHz – 4.2 GHz ( 6 nhân, 12 luồng)
– Bộ nhớ đệm: 16MB

6.800.000 

AVAILABILITY: In stock

6.800.000 

Socket: AM4, Tốc độ: 3.9 GHz – 4.4 GHz (6nhân, 12 luồng)
Bộ nhớ đệm: 3MB

7.690.000 

AVAILABILITY: In stock

7.690.000 

Socket: AM4, AMD Ryzen 5000 Series
Tốc độ: 3.70 GHz – 4.60 GHz (6nhân, 12 luồng)
Bộ nhớ đệm: 32MB

9.500.000 

AVAILABILITY: In stock

9.500.000 

Socket: AM4, Tốc độ: 3.8 GHz – 4.6 GHz (8nhân, 16 luồng)
Bộ nhớ đệm: 4MB

SALE -3%
11.600.000 

AVAILABILITY: In stock

11.600.000 

Socket: AM4, AMD Ryzen 5000 Series
Tốc độ: 3.80 GHz – 4.70 GHz (8nhân, 16 luồng)
Bộ nhớ đệm: 32MB

14.890.000 

AVAILABILITY: In stock

14.890.000 

Socket: AM4, AMD Ryzen 5000 Series
Tốc độ: 3.70 GHz – 4.80 GHz (12nhân, 24 luồng)
Bộ nhớ đệm: 64MB

21.990.000 

AVAILABILITY: In stock

21.990.000 

Socket: AM4, AMD Ryzen 5000 Series
Tốc độ: 3.40 GHz – 4.90 GHz (16nhân, 32 luồng)
Bộ nhớ đệm: 64MB

22.200.000 

AVAILABILITY: In stock

22.200.000 

– Socket: TR4 , AMD Ryzen thế hệ thứ 1
– Tốc độ xử lý: 3.5 GHz – 4.0 GHz ( 12 nhân, 24 luồng)
– Bộ nhớ đệm: 39MB