1.350.000 

AVAILABILITY: In stock

1.350.000 

– Kích thước màn: 2.13m x 2.13m
– Kích thước vùng chiếu: 84″ x 84″
– Tỉ lệ: 1:1
– Trọng lượng: 13 Kg

1.900.000 

AVAILABILITY: In stock

1.900.000 

– Kích thước màn: 2.44m x 2.44m
– Kích thước vùng chiếu: 96″ x 96″
– Tỉ lệ: 1:1
– Trọng lượng: 15 Kg

790.000 

AVAILABILITY: In stock

790.000 

– Kích thước màn: 2.13m x 2.13m
– Kích thước vùng chiếu: 84″ x 84″ (1,52m x 1,52m)
– Tỉ lệ: 1:1
– Trọng lượng: 13 Kg

890.000 

AVAILABILITY: In stock

890.000 

– Kích thước màn: 1.78m x 1.78m
– Kích thước vùng chiếu: 70″ x 70″
– Tỉ lệ: 1:1
– Trọng lượng: 11 Kg

1.500.000 

AVAILABILITY: In stock

1.500.000 

– Kích thước màn: 1.78m x 1.78m
– Kích thước vùng chiếu: 70″ x 70″
– Tỉ lệ: 1:1
– Tặng kèm điều khiển từ xa
– Trọng lượng: 16 Kg

1.700.000 

AVAILABILITY: In stock

1.700.000 

– Kích thước màn: 2.44m x 1.80m / 2.13m x 2.13m
– Kích thước vùng chiếu: 96″ x 72″ / 84″ x 84″
– Tỉ lệ: 4:3 / 1:1
– Tặng kèm điều khiển từ xa
– Trọng lượng: 18 Kg

2.300.000 

AVAILABILITY: In stock

2.300.000 

– Kích thước màn: 2.44m x 2.44m
– Kích thước vùng chiếu: 96″ x 96″
– Tỉ lệ: 1:1
– Tặng kèm điều khiển từ xa
– Trọng lượng: 20 Kg

3.900.000 

AVAILABILITY: In stock

3.900.000 

– Kích thước màn: 3.05m x 2.25m
– Kích thước vùng chiếu: 120″ x 90″
– Tỉ lệ: 4:3
– Tặng kèm điều khiển từ xa
– Trọng lượng: 24 Kg

4.100.000 

AVAILABILITY: In stock

4.100.000 

– Kích thước màn: 3.05m x 3.05m
– Kích thước vùng chiếu: 120″ x 120″
– Tỉ lệ: 1:1
– Tặng kèm điều khiển từ xa
– Trọng lượng: 47 Kg

790.000 

AVAILABILITY: In stock

790.000 

– Kích thước màn: 1.78m x 1.78m
– Kích thước vùng chiếu: 70″ x 70″
– Tỉ lệ: 1:1
– Trọng lượng: 11 Kg

1.290.000 

AVAILABILITY: In stock

1.290.000 

– Kích thước màn: 2.13m x 2.13m
– Kích thước vùng chiếu: 84″ x 84″
– Tỉ lệ: 1:1
– Trọng lượng: 13 Kg

1.750.000 

AVAILABILITY: In stock

1.750.000 

– Kích thước màn: 2.44m x 2.44m
– Kích thước vùng chiếu: 96″ x 96″
– Tỉ lệ: 1:1
– Trọng lượng: 15 Kg

2.750.000 

AVAILABILITY: In stock

2.750.000 

– Kích thước màn: 3.05m x 2.25m
– Kích thước vùng chiếu: 120″ x 90″
– Tỉ lệ: 4:3
– Trọng lượng: 16 Kg

3.500.000 

AVAILABILITY: In stock

3.500.000 

– Kích thước màn: 3.05m x 3.05m
– Kích thước vùng chiếu: 120″ x 120″
– Tỉ lệ: 1:1
– Trọng lượng: 18 Kg