5.100.000 

AVAILABILITY: In stock

5.100.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s | 1000MB/s

2.870.000 

AVAILABILITY: In stock

2.870.000 

– Dung lượng: 500GB
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s | 1000MB/s