4.390.000 

AVAILABILITY: In stock

4.390.000 

– Chuẩn mainboard: ATX
– Socket: 1200 , Chipset: Z590
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: Hỗ trợ Intel Optane, 6 x SATA 3 6Gb/s, 3 x M.2 NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

7.990.000 

AVAILABILITY: In stock

7.990.000 

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1650 Super

– Bộ nhớ: 4GB GDDR5 ( 128-bit )

– GPU clock 8 Gbps

28.690.000 

AVAILABILITY: In stock

28.690.000 

– Chip đồ họa: GeForce RTX 3070
– Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (256-bit)
– Nguồn phụ: 2 x 8-pin

37.590.000 

AVAILABILITY: In stock

37.590.000 

– Chip đồ họa: GeForce RTX 3080
– Bộ nhớ: 10GB GDDR6X (320-bit)
– Boost: 1830 MHz
– Nguồn phụ: 3 x 8-pin

52.990.000 

AVAILABILITY: In stock

52.990.000 

– Chip đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
– Bộ nhớ: 12GB GDDR6X (384-bit)
– Boost: 1695 MHz
– Nguồn phụ: 2 x 8-pin

19.390.000 

AVAILABILITY: In stock

19.390.000 

– Chip đồ họa: GeForce RTX 3060
– Bộ nhớ: 12GB GDDR6 (192-bit)
– Boost: 1807 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

2.590.000 

AVAILABILITY: In stock

2.590.000 

– Chuẩn mainboard: ATX
– Socket: AM4 , Chipset: B450
– Hỗ trợ RAM: DDR4 , tối đa 64GB
– Cổng cắm lưu trữ: 1 x M.2 SATA/NVMe; 6 x SATA 3 6Gb/s
– Cổng xuất hình: 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x VGA/D-sub

2.100.000 

AVAILABILITY: In stock

2.100.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: AM4 , Chipset: B450
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

2.890.000 

AVAILABILITY: In stock

2.890.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: AM4 , Chipset: B550
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA/D-sub

2.450.000 

AVAILABILITY: In stock

2.450.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: B560
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 6 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub, 1 x DisplayPort

2.450.000 

AVAILABILITY: In stock

2.450.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: B560
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 6 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, Hỗ trợ Intel Optane
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

2.190.000 

AVAILABILITY: In stock

2.190.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: H510
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA/D-sub

1.750.000 

AVAILABILITY: In stock

1.750.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: H510
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 1 x M.2 SATA/NVMe, 4 x SATA 3 6Gb/s
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

5.200.000 

AVAILABILITY: In stock

5.200.000 

– Chuẩn mainboard: ATX
– Socket: AM4 , Chipset: B550
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 6 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe, 1 x M.2 NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

3.590.000 

AVAILABILITY: In stock

3.590.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: B560
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 1 x M.2 NVMe, Hỗ trợ Intel Optane, 1 x M.2 SATA/NVMe, 6 x SATA 3 6Gb/s
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort