9.990.000 

AVAILABILITY: In stock

9.990.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s |

16.590.000 

AVAILABILITY: In stock

16.590.000 

– Dung lượng: 2TB
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s |