5.100.000 

AVAILABILITY: In stock

5.100.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s | 1000MB/s

1.590.000 

AVAILABILITY: In stock

1.590.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kích thước: 2.5″
– Kết nối: USB 3.0

1.490.000 

AVAILABILITY: In stock

1.490.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kích thước: 2.5″
– Kết nối: USB 3.0

2.290.000 

AVAILABILITY: In stock

2.290.000 

– Dung lượng: 2TB
– Kích thước: 2.5″
– Kết nối: USB 3.0

3.250.000 

AVAILABILITY: In stock

1.690.000 

AVAILABILITY: In stock

1.690.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kích thước: 2.5″
– Kết nối: USB 3.0.

Nhiều màu sắc lựa chọn

2.870.000 

AVAILABILITY: In stock

2.870.000 

– Dung lượng: 500GB
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s | 1000MB/s

9.990.000 

AVAILABILITY: In stock

9.990.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s |

16.590.000 

AVAILABILITY: In stock

16.590.000 

– Dung lượng: 2TB
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s |

5.930.000 

AVAILABILITY: In stock

5.930.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kết nối: USB Type C, USB 3.2
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s | 1000MB/s

5.930.000 

AVAILABILITY: In stock

5.930.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kích thước: 2.5″
– Kết nối: USB Type C
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s | 1000MB/s

5.930.000 

AVAILABILITY: In stock

5.930.000 

– Dung lượng: 1TB
– Kết nối: USB 3.2
– Tốc độ đọc/ghi (tối đa): 1050MB/s | 1000MB/s