1.050.000 

AVAILABILITY: In stock

1.050.000 
  • Công suất điện đầu ra: 325Watts / 650VA
  • Điện áp ra vào : 230V
  • Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện): 50/60 Hz +/- 1 Hz
  • Loại dạng sóng: Sóng Sine
  • Thời gian sạc : 4 giờ