19.190.000 

AVAILABILITY: In stock

19.190.000 

– Chuẩn mainboard: Extended-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: Z490
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 1 x M.2 NVMe, Hỗ trợ Intel Optane, 2 x M.2 SATA/NVMe, 6 x SATA 3 6Gb/s
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 2 x Thunderbolt 3

4.390.000 

AVAILABILITY: In stock

4.390.000 

– Chuẩn mainboard: ATX
– Socket: 1200 , Chipset: Z590
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: Hỗ trợ Intel Optane, 6 x SATA 3 6Gb/s, 3 x M.2 NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

2.150.000 

AVAILABILITY: In stock

2.150.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: H510
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA/D-sub

AVAILABILITY: In stock


– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: AM4 , Chipset: B450
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub

2.090.000 

AVAILABILITY: In stock

2.090.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: B560
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 NVMe, 1 x Ultra M.2 (PCIe & SATA3)
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub

1.750.000 

AVAILABILITY: In stock

1.750.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: H510
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub

1.890.000 

AVAILABILITY: In stock

1.890.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: H510
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x Ultra M.2 (PCIe & SATA3)
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub

9.990.000 

AVAILABILITY: In stock

9.990.000 

– Chuẩn mainboard: ATX
– Socket: 1200 , Chipset: Z490
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 8 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 NVMe, Hỗ trợ Intel Optane, 2 x M.2 SATA/NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

4.590.000 

AVAILABILITY: In stock

4.590.000 

– Chuẩn mainboard: ATX
– Socket: 1200 , Chipset: Z590
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 1 x M.2 NVMe, 6 x SATA 3 6Gb/s, 2 x Ultra M.2 (PCIe & SATA3)
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

2.350.000 

AVAILABILITY: In stock

2.350.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: B560
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 NVMe, 1 x M.2 SATA/NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

1.690.000 

AVAILABILITY: In stock

1.690.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: H410
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

2.650.000 

AVAILABILITY: In stock

2.650.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: AM4 , Chipset: B450
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 1 x M.2 SATA/NVMe, 1 x M.2 SATA, 6 x SATA 3 6Gb/s
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub

2.900.000 

AVAILABILITY: In stock

2.900.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: AM4 , Chipset: B550
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 SATA/NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub

2.790.000 

AVAILABILITY: In stock

2.790.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: AM4 , Chipset: B550
– Hỗ trợ RAM: 4 khe DDR4, tối đa 128GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 2 x M.2 SATA/NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x VGA/D-sub

1.750.000 

AVAILABILITY: In stock

1.750.000 

– Chuẩn mainboard: Micro-ATX
– Socket: 1200 , Chipset: H510
– Hỗ trợ RAM: 2 khe DDR4, tối đa 64GB
– Lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA/NVMe
– Cổng xuất hình: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub