56.990.000 

AVAILABILITY: In stock

56.990.000 
  • Nhân đồ họa: Nvidia RTX 3080Ti
  • Số nhân Cuda: 10240
  • Dung lượng VRAM: 12GB GDDR6X
14.190.000 

AVAILABILITY: In stock

14.190.000 

– Chip đồ họa: Radeon RX 6600
– Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (128-bit)
– – Boost Clock: Up to 2491 MHz
– Game Clock: Up to 2044 MHz
– Base Clock: 1626 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

14.690.000 

AVAILABILITY: In stock

14.690.000 

– Chip đồ họa: Radeon RX 6600
– Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (128-bit)
– OC mode : up to 2491 MHz (Boost Clock)/up to 2064 MHz (Game Clock)
– Gaming mode : up to 2491 MHz (Boost Clock)/up to 2044 MHz (Game Clock)
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

28.990.000 

AVAILABILITY: In stock

28.990.000 

– Chip đồ họa: GeForce RTX 3070
– Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (256-bit)
– – OC Mode – 1935 MHz (Pulse Boost)
– Gaming Mode – 1905 MHz (Pulse Boost)
– Nguồn phụ: 2 x 8-pin

7.190.000 

AVAILABILITY: In stock

7.190.000 

– Chip đồ họa: GeForce GTX 1650
– Bộ nhớ: 4GB GDDR6 (128-bit)
– OC Mode – 1620 MHz (Boost Clock)
– Gaming Mode (Default) – GPU Boost Clock : 1590 MHz , GPU Base Clock : 1410 MHz

14.890.000 

AVAILABILITY: In stock

14.890.000 

– Chip đồ họa: GeForce GTX 1660 Super
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 (192-bit)
– OC Mode – 1845 MHz (Boost Clock)
– Gaming Mode (Default) – GPU Boost Clock : 1815 MHz , GPU Base Clock : 1530 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

14.990.000 

AVAILABILITY: In stock

14.990.000 

– Chip đồ họa: GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 (192-bit)
– OC mode: 1800 MHz (Boost Clock)
Gaming mode : 1770 MHz (Boost Clock)
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

27.990.000 

AVAILABILITY: In stock

27.990.000 

– Chip đồ họa: GeForce RTX​ 3070Ti
– Bộ nhớ: 8GB GDDR6X (256-bit)
– OC mode: 1815 MHz (Boost Clock)
Gaming mode: 1785 MHz (Boost Clock)
– Nguồn phụ: 2 x 8-pin

57.000.000 

AVAILABILITY: In stock

57.000.000 

– Chip đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
– Bộ nhớ: 12GB GDDR6X (384-bit)
– OC mode: 1785 MHz (Boost Clock)
Gaming mode: 1755 MHz (Boost Clock)
– Nguồn phụ: 2 x 8-pin

46.990.000 

AVAILABILITY: In stock

46.990.000 

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti
– Bộ nhớ: 11GB GDDR6 ( 352-bit )
– GPU clock 1635 MHz

28.990.000 

AVAILABILITY: In stock

28.990.000 
– Chip đồ họa: GeForce RTX 3070
– Bộ nhớ: 8GB GDDR6 (256-bit)
– 1845 MHz (Reference Card: 1725 MHz)
– Nguồn phụ: 2 x 8-pin
52.290.000 

AVAILABILITY: In stock

52.290.000 

– Chip đồ họa: GeForce RTX 3080Ti
– Bộ nhớ: 12GB GDDR6X (384-bit)
– 1770 MHz (Reference Card: 1665 MHz)
– Nguồn phụ: 3 x 8-pin

5.350.000 

AVAILABILITY: In stock

5.350.000 

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5 ( 128-bit )
– GPU clock Boost: 1430MHz/ Base: 1316MHz in OC Mode Boost: 1392MHz/ Base: 1290MHz in Gaming Mode
– Nguồn phụ: Không nguồn phụ

7.390.000 

AVAILABILITY: In stock

7.390.000 

– Chip đồ họa: GeForce GTX 1650
– Bộ nhớ: 4GB GDDR6 (128-bit)
– 12000 MHz

14.490.000 

AVAILABILITY: In stock

14.490.000 

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin