10.590.000 

AVAILABILITY: In stock

10.590.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 3.80 GHz – 5.10 GHz (8nhân, 16 luồng)
Bộ nhớ đệm: 16MB
Chip đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630

12.990.000 

AVAILABILITY: In stock

12.990.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 3.60 GHz – 5.20 GHz (10nhân, 20 luồng)
Bộ nhớ đệm: 20MB
Chip đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630

2.790.000 

AVAILABILITY: In stock

2.790.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 3.60 GHz – 4.30 GHz (4nhân, 8 luồng)
Bộ nhớ đệm: 6MB

3.990.000 

AVAILABILITY: In stock

3.990.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 3.7GHz – 4.4GHz (4nhân, 8 luồng)
Bộ nhớ đệm: 6MB
Chip đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630

2.990.000 

AVAILABILITY: In stock

2.990.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 3.70 GHz – 4.40 GHz (4nhân, 8 luồng)
Bộ nhớ đệm: 6MB

4.290.000 

AVAILABILITY: In stock

4.290.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 3.8GHz – 4.6GHz (4nhân, 8 luồng)
Bộ nhớ đệm: 8MB
Chip đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630

5.290.000 

AVAILABILITY: In stock

5.290.000 

– Socket: LGA 1200 , Intel Core thế hệ thứ 10

– Tốc độ xử lý: 2.90 GHz – 4.30 GHz ( 6 nhân, 12 luồng)

– Bộ nhớ đệm: 12MB

– Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630

4.390.000 

AVAILABILITY: In stock

4.390.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 2.90 GHz – 4.30 GHz (6nhân, 12 luồng)
Bộ nhớ đệm: 12MB

6.090.000 

AVAILABILITY: In stock

6.090.000 

– Socket: LGA 1200 , Intel Core thế hệ thứ 10

– Tốc độ xử lý: 3.10 GHz – 4.50 GHz ( 6 nhân, 12 luồng)

– Bộ nhớ đệm: 12MB

– Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630

6.190.000 

AVAILABILITY: In stock

6.190.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 11
Tốc độ: 2.6GHz – 4.4GHz (6nhân, 12 luồng)
Bộ nhớ đệm: 12MB
Chip đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 730

5.490.000 

AVAILABILITY: In stock

5.490.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 11
Tốc độ: 2.60 GHz – 4.40 GHz (6nhân, 12 luồng)
Bộ nhớ đệm: 12MB

8.390.000 

AVAILABILITY: In stock

8.390.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 2.90 GHz Up to 4.80 GHz (8nhân, 16 luồng)
Bộ nhớ đệm: 16MB
Chip đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630

7.690.000 

AVAILABILITY: In stock

7.690.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 10
Tốc độ: 2.90 GHz – 4.80 GHz (8nhân, 16 luồng)
Bộ nhớ đệm: 16MB

10.790.000 

AVAILABILITY: In stock

10.790.000 

– Socket: LGA 1200 , Intel Core thế hệ thứ 10

– Tốc độ xử lý: 3.80 GHz – 5.10 GHz ( 8 nhân, 16 luồng)

– Bộ nhớ đệm: 16MB

– Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 630

SALE -20%
9.590.000 

AVAILABILITY: In stock

9.590.000 

Socket: 1200, Intel Core thế hệ thứ 11
Tốc độ: 2.50 GHz – 4.90 GHz (8nhân, 16 luồng)
Bộ nhớ đệm: 16MB
Chip đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 750